SPOLUPRÁCE

Propojujeme lékaře a pacienty, vědu s praxí, překládáme teorii do zdraví.

Spolupracujeme

  • odbornými lékařskými společnostmi a asociacemi
  • předními lékaři a dalšími odborníky
  • předními pracovišti a klinikami
  • institucemi, které mají v agendě ochranu veřejného zdraví
  • edukačními platformami
  • pacientskými organizacemi