PRO ODBORNÍKY

 

 

 

 

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Gynekologie a porodnictví je velmi rychle se rozvíjející, komplexní obor. Nové léčebné postupy, diagnostické metody, ale i demografické a společenské vlivy přinášejí do gynekologie a porodnictví celou řadu změn a nutnost na tento vývoj individuálně i systémově reagovat a soustavně se vzdělávat. Časopis, který nese název oboru GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ, chce všechny tyto aspekty reflektovat a být především podporou a inspirací při vykonávání gynekologické a porodnické praxe.

Časopis je podporován Českou gynekologickou a porodnickou společností ČLS JEP a Sdružením soukromých gynekologů ČR a je distribuován jejím členům.

ASOCIACE FARMACEUTICKÉ MEDICÍNY

FARMACEUTICKÁ MEDICÍNA

je obor, který se věnuje aspektům výzkumu a vývoje léčiv, jejich etické propagaci a bezpečnému používání. Jde o multidisciplinární obor, kde se prolíná chemie, farmakologie, farmakogenetika, statistika, právo, etika, farmakoekonomika a mnoho dalších disciplín.

ASOCIACE FARMACEUTICKÉ MEDICÍNY

(AFM) je profesní organizace sdružující pracovníky z oblasti výzkumu, vývoje, registrací a marketingu léčiv, odborníky zabývající se medicínskými informacemi, systémy hlášení nežádoucích účinků a dalšími oblastmi souvisejícími s léčivými přípravky.

NEWSLETTER

Posíláme jej jedině tehdy, když máme co zajímavého říct nebo nabídnout.

Vyplňte prosím Vaše kontaktní údaje.

[contact-form-7 id=“17″ title=“Kontaktní formulář 1″]