V současné době se v obrovském množství informací o zdraví z nejrůznějších, často neověřených, zdrojů někdy zmítáme jako loďka na rozbouřeném moři. Informace jsou moc obecné nebo naopak složité, mnohdy vytržené z kontextu a protichůdné.

A to je velmi frustrující. Tím spíš, když Vás trápí zdravotní problém nebo když se potřebujete rychle zorientovat a správně se rozhodnout o zdraví svém nebo Vašich blízkých.

V MEDIBAY TO DĚLÁME JINAK

Zahlavi_webu_logo3

MEDIBAY je bezpečný záliv v moři informací o zdraví

Dostanete zde informace o zdraví, které jsou garantované předními lékaři a odborníky s dlouholetými zkušenostmi.

Nabízíme Vám informace a doporučení, která jsou

SERIÓZNÍ  

tvoříme je ve spolupráci s předními lékaři

BEZPEČNÉ 

vycházíme z důvěryhodných studií

ÚČINNÉ  

funkčnost potvrzují studie i zkušenosti lékařů

AKTUÁLNÍ  

zohledňujeme nejnovější vědecké poznatky

KOMPLEXNÍ 

neopomíjíme důležité souvislosti

PRAKTICKÉ  

srozumitelné a využitelné

Naší filozofií a cílem je vytvořit pro Vás bezpečný záliv v moři informací o zdraví.

Jak to děláme?

PŘEKLÁDÁME MEDICÍNU DO ZDRAVÍ

Spojujeme vědu s praxí, lékaře s pacienty, teorii s reálným životem. 

Naše projekty vytváříme na míru REÁLNÝM potřebám

OSOB

které řeší zdravotní problém nebo hledají informace, jak své zdraví chránit a podpořit.

LÉKAŘŮ

kteří ve své vytíženosti ocení podpůrné nástroje pro komunikaci se svými pacienty a chtějí se vzdělávat.

SUBJEKTŮ

v jejichž agendě je edukace veřejnosti ohledně prevence a péče o zdraví.

 

Tyto světy vzájemně propojujeme, pozorně jim nasloucháme, překládáme a vytváříme platformy pro jejich vzájemnou komunikaci.

A Vy z toho můžete mít užitek ŠITÝ PŘÍMO VÁM NA MÍRU

 

NEWSLETTER

Posíláme jej jedině tehdy, když máme co zajímavého říct nebo nabídnout.

Vyplňte prosím Vaše kontaktní údaje.