Aktivity

Edukační projekty

Společně s předními odborníky realizujeme edukační platformy, které jsou určené laické i odborné veřejnosti.

Součástí těchto projektů jsou webové stránky s komplexními informacemi o dané problematice, online poradny, edukační videa, pořádání přednášek a symposií, vytváření edukačních brožurek, materiálů pro lékaře a jejich pacienty a komunikace se zástupci médií a institucí, které mají ve své agendě ochranu veřejného zdraví.

UKÁZKA

HPV College

HPV College je edukační platforma, která vznikla pod záštitou Madeleine Albright a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP již před 10 lety. Toto sdružení lékařů ve spolupráci s dalšími odborníky a subjekty informuje laickou i odbornou veřejnost o rizicích a prevenci infekce HPV a onemocněních, která tato v současnosti nejrozšířenější sexuálně přenosná infekce způsobuje.
HPV College provozuje webové stránky www.hpv-college.cz (pro laickou veřejnost) a www.hpvguide.cz (pro odborníky), kde může každý najít informace o této infekci, prevenci a léčbě.
Ve své on-line poradně, prostřednictvím které dostávají návštěvníci individuální odpovědi na své dotazy, již lékaři HPV College odpověděli na tisíce dotazů mužů i žen.

www.hpv-college.cz

Fórum antikoncepce

Fórum antikoncepce je edukační platforma se záštitou České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP, která přináší garantované, spolehlivé a objektivní informace o benefitech a rizicích užívání antikoncepce a ochraně ženského reprodukčního zdraví. Cílem projektu je dlouhodobě přinášet srozumitelné a ověřené informace, zlepšovat dialog mezi lékaři a pacientkami, a nabízet široké veřejnosti studiemi ověřené podklady pro informovanou volbu při rozhodování o užívání antikoncepce. Na stránkách Fóra antikoncepce můžete využít online poradnu, pročíst mnohá doporučení, podívat se na sérii videorozhovorů nebo si stáhnout praktické materiály, které Vám pomohou vybrat si vhodnou metodu antikoncepce.


www.forumantikoncepce.cz

Publikace a zpravodajství

Vydáváme periodika i jednorázové odborné publikace.

Účastníme se lokálních i mezinárodních odborných kongresů, ze kterých následně vytváříme zprávy z akce a další zpravodajské formáty.

UKÁZKA

Časopis pro odborníky

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Časopis pro odborníky se stálou distribucí členům České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a členům Sdružení soukromých gynekologů ČR.

Vychází již třetím rokem a má stále více spokojených čtenářů v ČR i na Slovensku.

 

www.gynekologieaporodnictvi.cz

Zprávy z kongresu

Vejir_gynda2

Obsah odborných přednášek zpracovaný v časopisu pro odborníky a následně dostupný online.

 

Kurzy a semináře

Organizujeme edukační akce pro laickou i odbornou veřejnost. Od vytvoření programu, přes zajištění přednášejících až po propagaci akce.

 

UKÁZKA

Seminář ZDRAVÁ A ŠŤASTNÁ

Jedinečný seminář s předními odborníky v oblasti ženského zdraví, kteří se účastnicemi této edukační a společenské akce podělí o své dlouholeté zkušenosti i osobní doporučení ohledně zdraví, krásy a spokojenosti.

 

www.zenske-zdravi.cz

 

Kurz farmaceutické medicíny

MEDIBAY se podílí na organizaci kurzu pro pracovníky ve vývoji léků, farmaceuty a další odborníky v oblasti farmaceutické medicíny. Kurz pořádá Asociace farmaceutické medicíny ve spolupráci s 1. Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy.

 

www.farmed.cz

 

Akce pro média a veřejnost

Celoročně pořádáme tiskové konference a besedy na téma zdraví a prevence. Jsme v kontaktu s redaktory napříč mediálním spektrem a podporujeme aktivity, které vedou k publikaci ověřených informací o zdraví ve veřejném prostoru.

 

UKÁZKA

TISKOVÁ BESEDA – MENOPAUZA

Setkání médií s lékaři a inspirativními ženami z oblasti
kultury, zdraví a byznysu.

TISKOVÉ KONFERENCE HPV COLLEGE

Vejir_foto

Pravidelná setkání HPV College
a spolupracujících odborníků s médii.

Průzkumy

Realizujeme jednorázové i komplexní průzkumy mezi lékaři i odbornou veřejností s cílem zajistit reálná data, ze kterých následně vycházíme při vytváření edukačních projektů a materiálů.

Výsledky následně ve spolupráci s odborníky prezentujeme na konferencích, v médiích a jsou podkladem pro jednání s dalšími subjekty v oblasti péče o zdraví.

 

UKÁZKA

Průzkum o užívání bezpečných metod antikoncepce.

Final-Report_Medibay-(kopie)

Ojedinělý průzkum, který probíhal v České republice na reprezentativním vzorku žen ve věku 18 až 24 let. Výsledky od té doby slouží k lepšímu pochopení chování rizikových skupin mladých dívek a vhodnému zacílení edukačních aktivit.

Výsledky průzkumu byly prezentovány v médiích, na odborných konferencích i v odborných časopisech.

 

 

www.forumantikoncepce.cz/novinky/?page=2

Edukační materiály

Vytváříme materiály, které slouží k dobrému pochopení dané problematiky a k efektivní komunikaci mezi pacienty a lékaři.

Tyto materiály distribuujeme mezi laickou veřejnost a do ordinací lékařů.

Zároveň jsou volně dostupné ke stažené na webových stránkách námi realizovaných edukačních projektů.

 

UKÁZKA

Manuál, jak si vybrat vhodnou metodu antikoncepce

Slouží jako rychlý průvodce při výběru metody antikoncepce, která bude ženě dlouhodobě vyhovovat. Po promyšlení otázek v manuálu je žena dobře připravena na rozhovor se svým gynekologem.

www.forumantikoncepce.cz/files/uploads/ke%20stazeni/0013_ForumAntikoncepce_novy_vyber_A4_V04.pdf

 

HPV – stručně a přehledně

Problematika HPV infekce a s ní souvisejících onemocnění ve formě, která je srozumitelná, každého rychle zorientuje a nasměruje k efektivní prevenci nebo včasné léčbě HPV onemocnění.

https://www.hpv-college.cz/prakticke-prehledy-o-hpv-ke-stazeni