SVÍTÍME NA CESTU KE ZDRAVÍ

MEDIBAY

Spojujeme vědu s praxí, lékaře s pacienty, teorii s reálným životem.

Naše projekty jsou garantovány předními lékaři a odborníky s dlouholetými zkušenostmi.

Co nabízíme laické veřejnosti? 

SVÍTÍME VÁM NA CESTU KE ZDRAVÍ

Realizujeme edukační projekty, které veřejnosti předkládají kvalitní a garantované informace o zdraví a léčbě.

Co nabízíme odborné veřejnosti?

MÉDIA A NÁSTROJE PRO VÝKON DOBRÉ PRAXE

Vydáváme odborná média, realizujeme kongresové zpravodajství a vytváříme nástroje pro účinnou komunikaci s pacienty.

Co nabízíme spolkům?

PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI

Podporujeme subjekty, které mají ve své agendě edukaci veřejnosti a podporu zdraví.

AKTIVITY

Tip pro Vás
SLEDUJTE NAŠE SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Informace o zdraví, představení předních odborníků a pracovišť, střípky z naší kuchyně.

@medibay.eu

KONTAKT

Máte zájem o spolupráci, informace nebo nám chcete dát zpětnou vazbu?
Vše vítáme. Napište nám.